Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

W tym dziale postaramy się na bieżąco uzupełniać odpowiedzi na zadawane pytania oraz poruszać rożne zagadnienia które przed zakupem i w trakcie eksploatacji powinniście Państwo wiedzieć. Zachęcamy do zadawania pytań jesteśmy tu po to aby zwiększać świadomość nabywców i eksploatatorów nadmuchiwanych struktur do zabawy i rekreacji.

dmuchany-zamek

  1. Co to jest dmuchaniec

Jest to nadmuchiwana struktura PVC, przyjmująca różnego rodzaju formy w zależności od zastosowania i przeznaczenia. Do pracy dmuchańca wymagana jest zasilająca dmuchawa o odpowiedniej wydajności.

2. Jak dzielimy dmuchańce

Do zastosowania domowego, profesjonalnego,

3. Z jakich materiałów wykonuje się dmuchańce

Zasadniczo tak jak w zależności od zastosowywania do użytku domowego z lekkich materiałów o gramaturach do 300g/m2. Do użytku komercyjne z grubszych o gramaturach do 900g/m2.

4. Czy można stosować dmuchańce tzw. domowe celach zarobkowych

Nie, jego parametry i zastosowanie wyklucza to, oczywiście co do żywotności również posłuży niezmiernie krótko przy intensywności pracy komercyjnej w porównaniu do dmuchańca profesjonalnego. Dodatkowo struktury stosowane w komercyjnej formie muszą przechodzić coroczne odbiory techniczne potwierdzające stan i brak przeciw wskazań do pracy zarobkowej czyli Orzeczenie biegłego Rzeczoznawcy urządzeń rozrywkowych.

5. Czy bez odbioru można kupić dmuchańca i czy jest to dozwolone

Tak, choć jest to bardzo ryzykowne, ponieważ możemy stać się posiadaczem struktury której podczas późniejszej ekspertyzy Rzeczoznawca nie dopuści do eksploatacji.

6. Czy praca bez Orzeczenia jest dozwolona

Nie, choć w praktyce do momentu wypadku lub kontroli nieuczciwi operatorzy działają bez karnie.

7. Co określa wymóg poddawania struktur pod ocenę

Wymóg ten jest jasno i czytelnie opisany w normie UE PN 14960 o nadmuchiwanym sprzęcie do zabawy i jego funkcjonowaniu.

8. Jak często trzeba badać strukturę

Według normy co najmniej raz w roku przez osobę posiadającą kwalifikacje i uprawnienia która wyda dokument potwierdzający spełnienie normy i że dalsza eksploatacja jest możliwa oraz bezpieczna dla dzieci.

9. Czy są jakieś dodatkowe wymagania techniczne

Tak przed każdą nową imprezą lub rozpoczęciem kolejnego dnia eksploatacji należy ocenić stan struktury czy nie pojawiły się niepokojące objawy czy uszkodzenia, ocenę taką dokonuję operator lub właściciel co najmniej raz w miesiącu operator lub właściciel dokonuje szczegółowego przeglądu oceniającego stan. Wszelkie niepokojące objawy i uszkodzenia POWINNY BYĆ NIEZWŁOCZNIE POWIADAMIANE OSOBY ODPOWIEDZIALNE.

10. Jak często trzeba czyścić 

Nie ma tu ścisłej reguły, należy dbać o strukturę przede wszystkim w taki sposób aby nie dopuszczać do dużych i długotrwałych zabrudzeń. W zależności od ilości przebytach roboczogodzin czyścić i dezynfekować powierzchnie tak aby  był czysty i schludny   uwzględniając przepisy sanitarne i higieniczne.

11. Jakie środki do czyszczenia i dezynfekcji 

Środki które nie powodują działań niszczących materiał dmuchańca, posiadający atest higieniczny oraz dopuszczenie producenta do takiego zastosowania. Nie należy stosować środków zamiennych, wszystkie  środki do utrzymania struktury w czystości i dezynfekcji należy bezwzględnie odnotowywać w książce konserwacji danego  urządzenia z datami i częstotliwościami czyszczenia.

12. Czy dmuchaniec może pracować bez obsługi 

Kategorycznie NIE. Praca bez operatora jest niebezpieczna i niedozwolona. Żadne dziecko na strukturze oraz opiekun nie ma profesjonalnej wiedzy co może robić a czego kategorycznie jest mu zabronione co w konsekwencji może doprowadzić do wypadku.

13. Czy kilka dmuchańców może obsługiwać jeden operator.

Zasadniczo nie, ponieważ jest ciężko zapanować nad bawiącymi się dziećmi na kliku różnych  urządzeniach a w sytuacji braku zasilania czy innej niebezpiecznej jedna osoba może nie poradzić sobie z dziećmi. Należy przyjąć, ze do jednego urządzenia jest jeden operator odpowiadający za dzieci na jednym urządzeniu

14. Kto może być operatorem

Osoba właściciel, pracownik, współpracownik, pomocnik przede wszystkim osoba  która została przeszkolona z zakresu BHP obsługi danego urządzenia , przeszła instruktaż na to stanowisko zaznajomiła się  DTR-ką urządzenia i są jej znane zagrożenia jakie mogą wystąpić podczas pracy urządzenia i sposoby bezpiecznej eksploatacji.

15. Kto może przeszkolić

W zależności od formy zatrudnienia jest to BHP-owiec zatrudniony w firmie, właściciel,  lub inna osoba wyznaczona przez właściciela posiadająca odpowiednie kwalifikację.

16. Czy u Państwa można przejść instruktaż 

Tak w cenie każdego urządzenia jest instruktaż z zasad eksploatacji i BHP urządzenia tak abyście Państwo dostali nie tylko produkt ale też wiedzę dzięki której Państwa praca będzie wydajniejsza i bezpieczniejsza.

17. jak na taki instruktaż można się umówić

W dniu odbioru atrakcji zamówionej robimy prezentację i szkolenie termin jest każdorazowo uzgadniany z Państwem.

18. Czy można kupić przez  bez osobistej wizyty z dostawą pod wskazany adres

Tak oczywiście jednakże jeśli nigdy Państwo nie mieliście do czynienia z tego typu produktami zachęcamy do odbioru osobistego i skorzystania z instruktażu.

19. Co to są ftalany

Ftalany to grupa związków organicznych, które po dodaniu do tworzywa sztucznego poprawiają jego właściwości czyniąc je bardziej plastycznym i łatwiejszym w kształtowaniu. Ta cenna cecha jest wykorzystywana podczas produkcji wyrobów z PVC i gumy, a więc np. elementów wyposażenia samochodów, izolacji kabli, podłóg winylowych, wyrobów medycznych (np. pojemników na krew), folii. Ftalany mogą być dodawane także do farb, lakierów, kosmetyków itp. Na mocy Dyrektywy 2005/84/WE Komisja Europejska zakazała stosowania ftalanów w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci. Zakaz ten powtórzono w Rozporządzeniu REACH 1907/2006 oraz w Dyrektywie 2009/48/WE dotyczącej wymagań bezpieczeństwa dla zabawek.

20.Dlaczego ftalany są groźne

Przyczyną wprowadzenia zakazu stały się badania stwierdzające, że ftalany wpływają niekorzystnie na rozwój płodów i małych dzieci, m.in. poprzez zaburzenia gospodarki hormonalnej, powodując u chłopców niezstępowanie jąder, obniżenie ilości plemników w spermie, obniżenie poziomu testosteronu we krwi, natomiast u dziewcząt ftalany powodują przedwczesne dojrzewanie piersi. Ponadto związki te mogą być odpowiedzialne za zachorowania na raka wątroby, nerek, serca, a także wpływają na pogorszenie rozwoju neurologicznego (zaburzenia zdolności poznawczych, percepcji, pamięci).

21.Ftalany w tworzywach PVC

Ftalany bardzo łatwo rozpuszczają się w ślinie, co stwarza zagrożenia szybkiego przeniknięcia do ciała dziecka i zatrucia go. Z tego powodu nie mogą one znajdować się w żadnych wyrobach, które dziecko może gryźć, ssać lub z którymi ma dłuższy kontakt drogą skórną. Producenci dmuchanych struktur kilka lat temu stanęli przed dużym problemem ponieważ materiały które występują jako standardowe są niestety naszpikowane toksycznymi ftalanami, a grupa materiałów bez ftalanów jest sporo droższa i mniej dostępna. Jednakże szanujący się producent nie ukrywa z czego wykonane są jego atrakcje i dodatkowo prowadzi system serii materiałów użytych do produkcji danego urządzenia wykazanych w DTR i na tabliczce znamionowej.

22. Sąd mam wiedzieć z czego mam uszyte urządzenie

Z deklaracji producenta/dostawcy, DTR-ki z której jasno musi wynikać z jakiego materiału jest wykonana struktura nie tylko z nazwy handlowej ale też z partii i serii. Kody materiałów umieszczone na tabliczce znamionowej urządzenia, i najważniejsze numery serii materiałów wyszczególnione na Orzeczeniu Technicznym pod którym kryje się niezależna jednostka orzekająca i potwierdzająca spełnienie wymagań.