Dokumentacja

Wymagane dokumenty:

  • Atest potwierdzający, że urządzenie jest wykonane zgodnie z normą PN-14960, oraz że jest bezpieczne – dopuszczone do użytkowania komercyjnego, profesjonalnego.
  • DTR dokumentacja techniczno-ruchowa – określająca parametry urządzenia jak również bezpieczną eksploatację. Należy bezwzględnie przestrzegać informacji i zaleceń producenta co do bezpiecznej pracy. Praca urządzenia bez nadzoru ZABRONIONE .
  • FV zakupu danego urządzenia z niepowtarzalnym numerem seryjnym.
  • Protokół zdawczo-odbiorczy
  • Książka kontroli, konserwacji i dezynfekcji danego urządzenia
  • Dziennik urządzenia założony przez właściciela, w którym wpisywane są przez osoby upoważnione przez niego do kontroli stanu technicznego i zdarzeń zaistniałych na urządzeniu
  • Inne wymagane dokumenty w zależności od odrębnych w danym czasie obowiązujących przepisów, technicznych, skarbowych, pracowniczych z uwzględnieniem przepisów krajowych oraz unijnych.
  • Zalecane ubezpieczenie OC