DANE KONTAKTOWE

plansza informacyjna PFR poziom

 Przerwa Urlopowa od 09.08 – 21.08 Firma NIECZYNNA

ROY – JOY Sp. z o.o.

32-540 Trzebinia
ul. Graniczna 8
roy-joy@wp.pl

Tel. 601-993-325

Kapitał zakładowy: 60000 zł
NIP: 628-226-56-51
REGON: 363618931
KRS: 0000605884
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-SRÓDMIESCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO
Konto:  ING PL 34 1050 1360 1000 0090 3083 0997

Nr. rejestrowy BDO: 000145097

Zapoznaj się z informacjami o ochronie danych http://www.roy-joy.pl/ochrona-danych-osobowych

11 + 5 =

ROY - JOY Sp. z o.o.

ROY – JOY Sp. z o.o. 32-540 Trzebinia ul. Graniczna 8 roy-joy@wp.pl